GYERMEKEK, FIATAL FELNŐTTEK SZEMÉLYI EDZÉSE ÉS SPORTREHABILITÁCIÓJA

Home / Edzésprofilok

GYERMEKEK, FIATAL FELNŐTTEK SZEMÉLYI EDZÉSE ÉS SPORTREHABILITÁCIÓJA

A gyermekek, fiatal felnőttek egyéni és csoportos edzésein a 7-17 éves korosztállyal foglalkozom, ahol az életkori sajátosságaiknak és edzéscéloknak megfelelő koordinációs és játékos edzéssel fejlesztem a kondicionális képességeiket. A személyi edzőként és testnevelő tanárként eltöltött hosszú évek és a Békéscsabai Labdarúgó Akadémián és az MLSZ Grassroots “C” edzői képzése során a 6-9 éves utánpótlás korú labdarúgó növendékekkel eltöltött idő alatt, nagyfokú szakmai tapasztalatra tettem szert e korosztály edzésében, képzésében és motiválásában.

Véleményem szerint életkornak megfelelő koordinációs képességfejlesztés nélkül, nincs optimális kondicionális képesség. Az egyéni és csoportos edzéseimen (maximum 5 fő) a koordináció fejlesztése sokrétű mozgásgyakorlással történik, ahol az egyre összetettebb és bonyolultabb mozgások tanítása, a szokatlan kiinduló helyzetek, a gyakorlatok tükörképszerű végrehajtása, a változó játékszerek és speciális fitness eszközök alkalmazása, a megszokott iram változtatását hatékonyan használom fel a fejlesztésben.

altalt

Az általam alkalmazott bizalomra épülő motiválási és edzési módszer, a kívánt állapot elérését eredményező olyan interaktív tevékenység, mely a kitűzött célok eléréséhez szilárd elhatározást és aktív tevékenységet vált ki a gyermekben.

altalt

A következő esetekben tudok szakmai segítséget nyújtani gyermekének:

 • Már meglévő (kiválasztott) sportági edzéshez vagy mellé (kiegészítésnek) szeretne egyéni sportág specifikus edzéseket gyermekének.
 • Súlyproblémával küszködik gyermeke és szeretné, hogy megváltozzon az életmódja.
 • Motivációs problémái vannak gyermekének a sport és a mozgás iránt.
 • Gyermeke alulteljesít a testnevelés órákon vagy felmentették az alól.
 • Gyermeke sérülés vagy sportsérülés utáni rehabilitációjában.

Milyen képességit fejlesztem gyermekének az edzéseimen:

Koordinációs képességek fejlesztése:

 • Az egyensúlyozó képesség az a koordinációs képesség, amely a nagyon kicsi alátámasztási felület (például felfordított pad) vagy nagyon bizonytalan egyensúlyi viszonyok (fordulatok, forgások) közötti mozgásfeladatok célszerű és gyors megoldásának feltételét képezi. Ez összességében az egyensúlyérzékben fejeződik ki.
altalt
 • A téri (térbeli) tájékozódó képesség lehetővé teszi a gyermek térben és időben történő feladatainak célszerű, a követelményeknek megfelelő koordinálását. Kialakításában részt vesznek a látási és hallási, valamint a tapintási és kinesztetikus analizátorok is, amelyek komplex módon történő megjelenése hozza létre ezt a képességet.
altalt
 • A ritmusképesség a mozgásfolyamatok időbeli, dinamikai rendjének felfogása, a mozgásokban rejlő vagy előre megadott ritmus érzékelése, annak a mozgás végrehajtásában való megjelenítése. Valamennyi testgyakorlat végrehajtásában és sportág mozgásanyagában megtalálható.
 • A reakció (reagáló) képesség sajátos képesség, amelynek segítségével a környezetből érkező ingerekre és információkra megfelelő gyorsasággal és célszerű cselekvésekkel képes válaszolni az egyén. Egyszerűbb és bonyolultabb formái az élet és a sporttevékenység területén is jelen vannak, az azonnali válaszreakciót kiváltó ingerektől (például rajtok), egészen a döntést igénylő, percepciót feltételező reakcióig.
altalt
 • A mozgásérzékelés (kinesztézis) a koordinációs képességek azon fajtája, amely az izomfeszülés és ellazulás fokát jelző információk érzékelése útján kinesztetikus differenciáló képességben nyilvánul meg. Ez a képesség segíti hozzá az egyént a mozgások pontos és gazdaságos végrehajtásához, valamint a szükségtelen és felesleges erőkifejtések kiküszöbölésével a könnyedség során létrejövő mozgásélmény kellemes érzéséhez.
altalt
 • Teljesítmény-meghatározó koordinációs képességek a gyorsasági és állóképességi koordinációs képességek. Ezek a bonyolult, időkényszer alatt végrehajtandó mozgáscselekvések esetében, illetve a hosszantartó erőkifejtéseknél játszanak lényeges szerepet.

Kondicionális képességek fejlesztése:

 • erő (14 éves korig maximum erőfejlesztés nem történik)
 • gyorsaság (a 7-13 éves kor a legszenzibilisebb időszak)
 • állóképesség (a 7-17 éves korú gyermeknek)
 • ízületi mozgékonyság, hajlékonyság (a 7-17 éves korú gyermekeknek)

Összegzés:

A legtöbb szülő szeretné, hogy gyermeke elkötelezné magát valamely sportág mellett, hiszen tisztában vannak a sport egészségre és személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásaival. A célok és motivációk azonban egészen mások a gyermekek szemszögéből, hiszen kezdetben főként a sport játékos oldalán keresztül tapasztalják meg ezeket a hatásokat.

Az első lépések nagyon fontosak: nem mindegy, hogy a szülők milyen sportág mellett teszik le a voksukat, sőt, az sem, hogy mikor. A gyerek egész későbbi sportolói pályafutását meghatározza a döntésük, ezen múlik, képes lesz-e a gyermekük a jövőben is kitartani az általuk választott sportág mellett.

Ilyenkor célszerű a segítségemet kérni, hogy az adott sportág megfelelő e gyermekük számára, megfelelő életkorban kezdték e meg a sportági edzések látogatását, és nincs e olyan elmaradt fizikai képességbeli hiányosság, mely specifikus fejlesztésre, egyéni képzésre szorul.

Amennyiben már megtörtént a sportág kiválasztása, akkor célszerű megvizsgálni, hogy vajon a gyermeke számára az a legoptimálisabb e és képes e abban a sportágban a maximumot nyújtani. Ha ennek képességbeli gátjai vannak, akkor célszerű egyéni képzést igénybe venni, ahol fokuszáltan csak ezeknek a hiányosságoknak az optimalizálásával foglalkozok.

Az általam sikeresen alkalmazott motiválás és tanítás célja az, hogy a gyermek végigmenjen egy úton, hogy ne adja fel, és átlendüljön a holtponton, és elfogadja azt a tényt, hogy egy eredmény eléréséhez a küzdelem és a kevésbé tetszetős feladatok elvégzése is hozzátartozik. Viszont azt ki kell hangsúlyoznom, hogy az edzéseimen a célhoz vezető út a fontos, nem pedig önmagában a cél.

A végső célja az általam alkalmazott motiválásnak, hogy a gyermekben motivációt alakítson ki, melyre garancia a változatos és minőségi, de ugyankor játékos, a gyermek életkori sajátosságait minden tekintetben figyelembevevő tervszerű edzésmódszerem.

Megosztás: